Ласкаво просимо до сайту кафедри

Біомедичної інженерії (БМІ)

Біомедична інженерія

 — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Спеціальність 163 – Біомедична інженерія

Короткий опис спеціальності Біомедична інженерія

Системи масової інформації про нашу кафедру

ScienceLabNURE#7 Атомно-силова мікроскопія для нанорозмірних досліджень зразків

Наукові напрямки кафедри

Науково-дослідна лабораторія електрохемілюмінесценціі

Науково-дослідна лабораторія мікропроцесорних та мікроконтролерних систем

Науково-дослідна група з розробки програмно-апаратних засобів обробки медичних зображень і сигналів

Науково-дослідна група з розробки програмно-апаратного забезпечення нейрохірургічних систем

Науково-дослідна група з розробки програмно-апаратних засобів діагностики в рентгеностеологіі та урології

Науково-дослідна група з розробки медичних приладів і систем

Наукові розробки кафедри

 • Вимірювач рівня акустичний дистанційний (автори: зав. ПНДЛ Леонідов В.І., проф. Семенець В.В.)
 • Система керування температурними полями при зберіганні сировинних речовин (автори: зав. ПНДЛ Леонідов В.І., проф. Семенець В.В.)
 • ЕХЛ сенсор для аналізу біорідин (автори: проф. Рожицький М.М., м.н.с. Жолудов Ю.Т.)
 • Мікрорідинна електрохемілюмінесцентна система для капілярного електрофорезу молекул в біорідинах (автори: проф. РожицькийМ.М., ас. Музика Е.Н.)
 • Хемілюмінесцентна система з методиками швидкого аналізу озонотерапії (автори: проф. Рожицький М.М., доц. Кукоба А.В., ас. СніжкоД.В., ас. Белаш Е.М.)
 • Пристрій виміру реактивних параметрів радіоелектронних компонентів «LCP-redictor« (автор: н.с. Сніжко Д.В.)
  Мікроконтролерна система термостабілізації (автор: н.с. Сніжко Д.В.)
 • Автоматизований прилад експрес-аналізу ШОЕ (автори: проф. Остроухов В.Д., доц. Дацок О.М.)
 • Програмний засіб «3D-Image» для вивчення принципу реконструкції зображення в рентгенівських комп’ютерних томографах (автори: доц. Аврунін О.Г., доц. Головенко В.М.)
 • Програмний засіб «Image Processor» для вивчення біомеханічних параметрів м’язів і кісток кінцівок за результатами комп’ютерної томографії (автори: доц. Прасол І.В., к.м.н. Корольков О.І. (ІПХС ім.М.І.Сітенка) , асп.Органов А.В.)
 • Універсальні мікроконтролерні відлагоджувальні комплекси серії МЛ (автори: проф. Семенець В.В., н.с. Крук О.Я.)
 • Цифровий лабораторний вимірювальний комплекс електричних сигналів (автори: проф. Семенець В.В., н.с. Крук О.Я.)
 • Програмний засіб «Scintigraf» для вивчення принципу роботи гамма-камери (автори: доц. Аврунін О.Г., доц. Головенко В.М.)
 • Програмний засіб «Virtual Tomograf« для вивчення принципу роботи рентгенівського комп’ютерного томографа (автори: доц. Аврунін О.Г.,доц. Головенко В.М.)
 • Програмний засіб «Virtual Ultra Sound System« для вивчення принципу роботи ультразвукових медичних апаратів (автори: доц. АврунінО.Г., доц. Головенко В.М.)
 • Програмний модуль «Acuity of Vision V.1« для визначення гостроти зору людини (автори: доц. Аврунін О.Г., доц. Головенко В.М.)
 • Комп’ютерний аудіометр (автор: доц. Дацок О.М.)
 • Біотехнічна система «Ауріка» для акупунктурного тестування аури людини (автори: проф. Білоус Н.В., доц. Висоцька Є.В., інж. Порван А.П.,асп. Кобзар Г. О.)
 • Комп’ютерна система «Color Ophtalmology« для оцінки цветочувствітельності людини (автори: доц. Величко О.М., ст.гр.ФБЕ-99-1 Пащенко Г.)
 • Автоматизована система оцінки допплерограмм серця і судин (автори: доц. Висоцька Є.В., інж. Порван А.П.)
 • Програмно-апаратний комплекс «ElTik-02« для дослідження вестибулярного апарату людини (автори: проф. Бих А.І., доц.Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл. Авер’янова Л.А., ст.гр.КСМ-01-3 Куницький А.В.)
 • Програмно-апаратний комплекс «ЕЛУР-01» для проведення уродинамических досліджень (автори: проф. Бих А.І., доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл. Авер’янова Л .А., доц. Остроушко А.П., інж. Шитов В.М., лікар Базаринський О.Г.)
 • Програмний модуль «Field of Vision V.1« для визначення центрального поля зору людини (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І.,ст.викл. Авер’янова Л.А., ст .гр.ФБЕ-00-2 Юрченко С.О.)
 • Комп’ютерна система для гастроентерологічних досліджень (автори: проф. Семенець В.В., доц. Федотов Д.А., н.с. Крук О.Я.)
 • Комп’ютерна імпедансометричні система для пульмонологічних досліджень (автори: ас. Линник С.Н., ст.гр.ФБЕ-01-1 Шеїн Е.)
 • Комп’ютерна система СПФГ-1 для пульмофонографіческіх досліджень (автори: проф. Мустецов Н.П., ас. В’юнник О.В.)
 • Система для автоматизованої діагностики даних плантографії (автори: доц. Аврунін О.Г., ас. Носова Т.В.)
 • Пристрій для вимірювання частоти пульсу і тиску (автор: проф. Мустецов Н.П.)
 • Програмний модуль «KostBolt« для розрахунку параметрів фіксуючою конструкції при переломах нижніх кінцівок (автор: доц. Аврунін О.Г.)
 • Програмний засіб для кількісної оцінки стану вуглеводного обміну людини (автори: проф. Бих А.І., доц. Лапта С.І., доц. Лапта Г.Є., ас.Жемчужкіна Т.В., асп. Лапта С.С .)
 • Програмний модель «Critical Day« для визначення днів «втоми» людини за її біологічним ритмам (автори: асп. Семенов М.І. (каф.ЕВМ), с.н.с.Скляр О.І., ст.викл. Авер’янова Л.А., проф. Россихин В.В. (ХМАПО))
 • Програмно-інформаційний комплекс «FootStep V.2« для досліджень стану стопи людини (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І.,ст.викл. Авер’янова Л.А., доц. Завізіступ Ю.Ю., ст.гр.СП-01-1 Тарануха А.І.)
 • База даних метематіческіх моделей харчових продуктів для комп’ютерного підбору режиму інсулінотерапії (автори: ас. Жемчужкіна Т.В.,ст.гр.ФБЕ-00-1 Прокопенко Я.В.)
 • Комп’ютерна система «Іридодіагностика» (автори: доц. Висоцька Є.В., інж. Порван А.П., інж. Тихонова О.І.)
 • Метод нечіткої кластеризації медичних даних (автори: асп. Чурюмова І.Г., проф. Мустецов Н.П.)
 • Комп’ютерна система «Особистість» для психофізіологічної оцінки особистості людини (автори: Вахромєєв С.В., доц. Висоцька Є.В., інж.Порван А.П.)
 • Комп’ютерна система «Радіонуклід» для аналізу впливу радіонуклідів на здоров’я людини (автори: доц. Висоцька Є.В., інж. Порван А.П.,доц. Самура Б.Б. (НФаУ), ст.гр.БТМАС-00- 1 Волотка Т.С.)
 • Комп’ютерна система оптимального підбору точок акупунктури для рефлексотерапії (автори: доц. Висоцька Є.В., інж. Порван А.П.)
 • Комп’ютерна система «реперторизації» для підбору рослинних лікарських засобів (автори: проф. Бих А.І., доц. Висоцька Є.В., інж. ПорванА.П., проф. Самура Б.А. (НФаУ), доц. Самура Б.Б. (НФаУ))
 • Програмний модуль «SpineIndex« для визначення остеопоротического індексу хребця (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І.,ст.викл. Авер’янова Л.А., ст.гр.ІСПР-98 -01 Жарко О.В., проф. Шармазанова О.П. (ХМАПО))
 • Програмно-інформаційний комплекс «Su-Jock V.2« для визначення енергетичного балансу організму в системі східної медицини (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл. Авер’янова Л .А., доц. Завізіступ Ю.Ю. (каф.ЕВМ), ст.гр.СП-01-1 Гончаров А.В.)
 • А втоматізірованная система УЗ діагностики в акушерстві (автори: доц. Висоцька Є.В., інж. Тихонова О.І., ст.гр.БТМАС-06-1 Жук А.В.)
 • Програмна система обробки ЕКГ людини (автор: асп. Мельникова О.В.)
 • Програмний модуль «X-Rays V.3« для діагностики захворювання на остеопороз (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл.Авер’янова Л.А., ст. гр.КСМ-97-3 Шармазанов С.А. (каф.ЕВМ), проф. Шармазанова О.П. (ХМАПО))
 • Програмний модуль «X-Rays V. 4″ для діагностики захворювання на остеопороз (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл.Авер’янова Л.А., ст. гр.КСМ-99-3 Семенов М.І. (каф.ЕВМ), проф. Шармазанова О.П. (ХМАПО))
 • Програмний модуль «X-Rays V. 5″ для діагностики захворювання на остеопороз (автори: доц. Головенко В.М., с.н.с. Скляр О.І., ст.викл.Авер’янова Л.А., асп. Семенов М.І. (каф.ЕВМ), проф. Шармазанова О.П. (ХМАПО))

Партнери кафедри

ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

https://nure.ua/trastovij-fond-nato-pokrashhuie-obslugovuvannja-invalidiv-v-ukraini

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності

Харківський національний медичний університет

Інститут мультифазних процесів Університету ім. Лейбніца м. Ганновер

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64