Гордість кафедри

Кнігавко Юрій Володимирович

Робота: Розробник С++ в IT компанії Fulcrum Software, яка спеціалізується
створенням  програмного забезпечення в медичній сфері.
Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2009 році.
Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2015 р.
Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.
Тема дисертаційної роботи: “Методи та засоби комп’ютерного планування
пластичних втручань на обличчі людини”.
Науковий керівник: професор, д.т.н., О.Г. Аврунін.

Хушам Фарук Ісмаіл Саєд

Робота: Викладач кафедри Біомедичних технологій, Медичний коледж
INAYA, Саудівська Аравія.
Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2001 році.
Спеціальність: “Фізична та біологічна електроніка”.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2017 р.
Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.
Тема дисертаційної роботи: “Методи і засоби діагностики функціонального розладу носового дихання”.
Науковий керівник: професор, д.т.н., О.Г. Аврунін.

Роман Наталья Іванівна

Робота: ДУ Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України

Працює в групі клінічної топометріі інженером-фізиком.

Займається типометричною підготовкою пацієнтів до променевої терапії, а саме контурування критичних органів і створенням планів для променевої терапії та брахітерапії.

Проходила підвищення кваліфікації в 2018 році в національному медичному дослідницькому центрі радіології в Обнінську (Росія) по курсу фізико-дозиметричні аспекти брахітерапії.

Є сертифікати участі в конференції молодих вчених в інституті терапії ім.Малой

Освіта: вчилась на кафедрі БМІ та отримала диплом спеціаліста у 2014 році.


Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Тема диплому: Комплекс фантомної дозиметрії

Керівник атестаційної роботи доц. Дацок О.М.

Зинвалюк Олексій Вікторович

Робота: Інженер-радіолог (медичний фізик) онкологічного центру TomoClinic

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2011 році.

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Науковий керівник: професор, д.фіз-мат.н. Анатолій Бих

Науковий консультант: доцент Валерій Головенко   

Утицьких Тетяна Олександрівна

Робота: доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського національного медичного університету

Освіта: вчилась на кафедрі та отримала диплом магістра у 2006 році.

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2017 р.

Тема дисертаційної роботи:  Методи та засоби неінвазивної діагностики морфо-функціонального стану яєчників корів.

Науковий консультант: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін. 

Азархов Олександр Юрійович

Робота: Завідувач кафедри біомедичної інженерії Приазовського державного технічного університету, професор, почесний професор міжнародного Слов’янського університету управління та бізнесу, кандидат технічних наук, доктор медичних наук.

Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2006 році.

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2007 р.

Тема дисертаційної роботи:  Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об’єктів.

Науковий консультант: професор, к.т.н. Мустецов М.П.

Губанов Олександр В’ячеславович

Робота: Software developer в Sonderus LT

Аспірант 3-го року в Литві в Вільнюському технічному університеті імені Гедімінаса.

Обіймав посаду системного адміністратора в GrandInvestStroy і в Харківському коледжі медичного обладнання, який закінчив в 2011 році.

На момент закінчення магістратури в 2016 році займався розробкою програмного забезпечення (C #, LeafletJS, PostgreSQL) в MiskBudProekt.

Детальніше про досвід роботи та навички в профілі

https://www.linkedin.com/in/alexander-gubanov-4b464887/

Освіта: навчався на кафедрі БМІ і отримав диплом магістра в 2016 році

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Тема атестаційної роботи: „Електроміографічний маніпулятор”

Керівник аттестваціонної роботи: доц. Жемчужкіна Т.В.

Жидкова (Кононенко) Тетяна Сергіївна

Робота: головний спеціаліст категорії організаційного відділу управління з організаційно-методичної роботи Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради

Освіта: навчалася на кафедрі БМІ і отримала диплом спеціаліста в 2014 році

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Тема атестаційної роботи: Слуховий аппарат, що імплантується

Керівник атестаційної роботи: проф. Прасол І.В.

Рауш Олена

Робота: Quality Assurance Engineer at DIMOCO Research Center Vienna, Vienna, Austria

Детальніше про досвід роботи та навички в профілі:  https://www.linkedin.com/in/olena-raush-686a90139/

Освіта: навчалася на кафедрі БМІ, їздила по обміну студентами DAAD scholarship в м Ганновер, Німеччина Інститут мультіфазную процесів, отримала диплом магістра в 2016 році.

Тема атестаційної роботи: Система визначення радіаційного пошкодження людини. Тема 2. Модуль аналізу мікроскопічних даних

Керівник атестаційної роботи: проф. Аврунін О.Г.

Роман Тетяна Іванівна

Робота: Перевірочна лабораторія клінічної дозиметрії.

Посада: завідуюча лабораторією ДУ Інститут медичної радіології і онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України, інженер-радіолог.

Курси підвищення кваліфікації в Національному науковому центрі “Інститут метрології” в 2018 р. по темі: Організація та проведення перевірки / калібрування засобів вимірювання іонізуючого випромінювання (IR).

У 2019 р. по темі: Організація та проведення перевірки / калібрування засобів вимірювальної техніки з неруйнівного контролю

Освіта: вчилась на кафедрі БМІ та отримала диплом магістра у 2016 році

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Тема атестаційної роботи: П’єзокварцевий біосенсор для визначення біомакромолекул

Керівник атестаційної роботи: проф. Бих А.І.

Карєв Олександр Олексійович

Робота: Центр інформаційних та дистанційних технологій навчання Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Проходив підвищення кваліфікації в 2019 році в інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ за курсом «Теорія і практика дистанційного навчання».

Посада: інженер-програміст 1 категорії.

Освіта: навчався на кафедрі БМІ і отримав диплом спеціаліста в 2014 році

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”

Тема атестаційної роботи: Автоматизована система оцінки тонусу м’язів обличчя

 Керівник атестаційної роботи: Жемчужкіна Т.В.

Пойменова Анна Олександрівна

Робота: QA Automation Engineer – DISH Network

Детальніше про досвід роботи та навички за посиланням: https://www.linkedin.com/in/anna-poimenova-819533101/

Освіта: отримала диплом магістра на кафедрі БМІ у 2019 році

Тема атестаційної роботи: Інформаційна технологія визначення результату вагітності при пізніх передчасних пологах


Керівник атестаційної  роботи: проф. Висоцька О.В.

Старенький Віктор Петрович

Робота: Завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського
національного медичного університету, завідувач відділення променевої
терапії, головний науковий співробітник Держаної установи «Інститут
медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії
медичних наук України, доктор медичних наук, професор.
Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.
Спеціальність: ” Біотехнічні медичні апарати та системи”;.
Тема атестаційної роботи: Інтегрована інформаційна технологія
забезпечення променевої терапії
Науковий консультант: доцент, к.т.н. Авер’янова Л.О.

Россіхін Василь Вячеславович

Робота: професор кафедри урології ХМАПО (1996), професор кафедри
біотехнології та аналітичної хімії Національного технічного університету
(НТУ) «ХПІ», лікар-уролог, біотехнолог, учений, педагог, популяризатор
науки, доктор медичних наук, професор.
Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.
Спеціальність:“Біотехнічні медичні апарати та системи”.
Тема атестаційної роботи: «Комп’ютерна система для дослідження микції у
чоловіків»
Науковий консультант: професор, к.т.н. Мустецов М.П.

Шамраєва Олена Олегівна

Робота:  доцент кафедри Кафедра інформаційних робототехнічних систем Білгородського державного університету, Російська Федерація.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом спеціаліста у 2004 році.
Спеціальність: “Фізична та біомедична електроніка.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2009 р.

Спеціальність:  05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.
Тема дисертаційної роботи:  “Методи та засоби побудови комп’ютерних моделей черепних імплантатів за томографічними та рентгенографічними даними”
Науковий керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін.

Арсенідзе (Лопіна) Тетяна Олександрівна

Робота: лікар-радіолог приватної клініки Добробут (м. Київ), к.м.н.

Освіта: Отримала другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Тема атестаційної роботи:  “Програмний засіб для визначення остеопорозу”

Керівник: професор, д. фіз.-мат.н. Бих А.І.

Працювала на кафедрі інженером та викладачем. При плідному науковому співробітництві с кафедрою у 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидатата медичних наук за темою “Променева діагностика структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку”

Слабодчиков Микола Єгорович

Робота: лікар радіолог-маммолог Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії медичних наук України, кандидат медичних наук, доцент.

Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Тема атестаційної роботи:  ” Програмний модуль обробки мамограм у діагностиці новоутворень молочної залози”

Керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін.

Михайлова Емілія Аурелівна

Робота: завідувач відділенням психіатрії Інстутуту охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, головний науковий співробітник.

Освіта: Отримала другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.

Спеціальність: ” Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Тема атестаційної роботи:  «Інформаційна система визначення депресивних станів у дітей».

Керівник: доцент, к.т.н. Порван А.П.

Васильєв Леонід Леонідович

Робота: лікар-радіолог, керівник групи клінічної топометрії Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії медичних наук України, кандидат медичних наук, доцент.

Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Тема атестаційної роботи:  “Засоби КТ-топометрії пухлини у плануванні  конформної променевої терапії”

Керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін.

Стегній Григорій Володимирович

Робота: інженер діагностичного центру компютерної томографії Комунального некомерційного підприємства Харківської Обласної Ради “Обласна клінічна лікарня”

Освіта: Отримав другу вищу освіту на кафедрі у 2012 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Тема атестаційної роботи:  “Система автоматизованої обробки даних рентгенівської КТ-ангіографії”.

Керівник: доцент, к.т.н. Авер’янова Л.О.

Баган Світлана Олександрівна

Робота: Директор Центру інформаційних та дистанційних технологій навчання Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету


Проходила підвищення кваліфікації в 2018 році в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ за курсом «Теорія і практика дистанційного навчання».


Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра з відзнакою у 2008 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2019 р.

Спеціальність: 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

Тема дисертаційної роботи: “Система експрес-діагностики гестозу вагітних ”.

Науковий керівник: професор, к.т.н. Мустецов М.П.

Бессараб (Кокоріна) Тетяна Андріївна

Робота: Веб-інтегратор “Максімастер” займається розробкою технічно складних високонавантажених веб-проектів, спеціалізується на платформах для електронної комерції та внутрішніх порталах підприємств для автоматизації бізнес-процесів.

Тема атестаційної роботи: Автоматизоване робоче місце лікаря-ортопеда

Освіта: навчалась на кафедрі БМІ та отримала диплом магістра у 2015 році

Спеціальність: Інформаційні технології в біомедицині

Керівник атестаційної роботи: доц. Величко О.М.

ЧУМАК ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Робота: Лаборант кафедри мікропроцесорних технологій і систем ХНУРЕ

Освіта: отримала диплом бакалавра на кафедрі БМІ у 2020 році

Спеціальність:
Біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: Пристрій реабілітації інвалідів на основі ЕМГ-дослідження

Керівник атестаційної роботи: доцент Носова Т.В.

Гвоздецька Анастасія Володимирівна

Робота: інженер Факультету навчання іноземних громадян, ХНУРЕ

Освіта: вчилась на кафедрі та отримала диплом бакалавра у 2019 році

Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія»

Тема атестаційної роботи: «Модуль морфологічного аналізу ФКГ» 

Керівник атестаційної роботи: доцент, к.т.н., Т.В. Жемчужкіна

Пащенко Андрей Владимирович

Робота: Ведучій розробник Qt/C++ (лідер команди) в IT компанії Luxoft, Київ, Україна.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2009 році.

Спеціальність: “Біотехнічні та медичні апарати та системи“

Тема атестаційної роботи магістра: «Алгоритми візуалізації анатомічних структур носової порожнини»

Керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін.

Шураев Александр Андреевич

Робота: Інженер-програміст фармацевтичної компанії «Здоров’я», Харків, Україна.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична інженерія“

Тема атестаційної роботи магістра: «Методи автоматизованого визначення порушень нюху»

Керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін.

Владов Сергій Ігоревич

Робота:  Викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформатики Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Освіта: проходив аспірантську підготовку на кафедрі.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2015 р.

Спеціальність:  05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

Тема дисертаційної роботи: “Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини”.

Науковий керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін

Кухаренко Дмитро Володимирович

Робота:  Викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформатики Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Освіта: проходив аспірантську підготовку на кафедрі.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2014 р.

Спеціальність:  05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

Тема дисертаційної роботи: “ Комп’ютерна система передопераційного планування хірургічної корекції патології окорухового апарату людини”.

Науковий керівник: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін

Данилко (Возіян) Інна Виталіївна

Робота:  Доцент Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, к.т.н.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2005 році.

Спеціальність: Фізична та біомедична електроніка.

Тема магістерської атестаційної роботи:  “ Модель седиментації еритроцитів в полі відцентрових сил”

Керівник: професор, к.т.н., М.П.  Мустецов

Чепіга Станіслав Миколайович

Робота:  Інженер-програміст IT компанії Telesens.

Участь у проектах щодо автоматизації процесів керування й обліку даних в великих мережах мобільного зв’язку – розробка програм з використанням різних технологій: C++, Java, JavaScript, XSLT-transform, XML, XML over SOAP, special Java-like languages. 

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом спеціаліста у 2003 році.

Спеціальність: “Фізична та біомедична електроніка.

Тема атестаційної роботи:  “ Розробка мультимедійних засобів навчання електрохемілюнісцентному аналізу”

Керівник: доцент, к.т.н., А.В. Кукоба

Перепелиця Олексій Миколайович

Робота: Головний інженер Харківської філії ТОВ “Медмаркет Рітейл Груп”
Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2019 році.

У 2017 році приймав участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+ в Університеті ім. Готфріда Вільгельма Лейбніця, м. Ганновер, Німеччина за проектом: “Розробка програмного забезпечення для оцінки пористості структур, що засновується на 3D-моделі”.

Тема атестаційної роботи: “Система автоматизованої розробки сплінтів для ринохірургічних операцій”
Керівник атестаційної роботи: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін

Бондаренко Наталія Олегівна

Робота:  Інженер-тестувальник програмного забезпечення в IT компанії EPAM Systems, м. Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Пристрій для ультразвукового дослідження синуситу”

Керівник: доцент, к.т.н., О.М. Дацок

Топчій Владислава Станиславівна

Робота:  Інженер з експлуатації обладнання  Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії медичних наук України, Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Метод диференціювання стану опорно-рухового апарату за параметрами фазового портрету”

Керівник: доцент, к.т.н., Т.В. Жемчужкіна

Яковлєв Олександр Віталійович

Робота: Інженер з медичного обладнання, компанія УКРМЕД, м. Київ

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2010 році.

Спеціальність: “Фізична та біомедична електроніка.

Тема атестаційної роботи: “Пристрій для визначення концентрації АТФ люмінесцентним методом”

Керівник: доцент, к.т.н. О.М. Дацок

Келембет Катерина Сергіївна

Робота:  Інженер-тестувальник програмного забезпечення в IT компанії Excelsior GmbH, Франкфурт на Майне, Гессен, Німеччина.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2017 році.

Спеціальність: Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “Метод прогнозування ускладнень під час вагітності ”

Керівник: професор, д.т.н., О.Г. Аврунін

Девнозашвілі Міхеїл

Робота:  Інженер-програміст з медичного обладнання, м. Тбілісі, Грузія

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом бакалавра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “Пристрій контролю прийому лікарських препаратів ”

Керівник: к.т.н., старший викладач К.Г. Селіванова

Салєєва Антонина Денисівна

Робота: Директор Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, м. Харків, к.т.н., доцент.

Освіта: Отримала другу вищу освіту на кафедрі у 2005 році.

Спеціальність: “Біотехнічні медичні апарати та системи.

Тема атестаційної роботи:  Системи оцінки викривлення хребта з розробкою програмного забезпечення“.

Керівник: професор, д. фіз.-мат. н. Бих А.І.

Макієнко (Гвай) Алла Сергіївна

Робота:  Інженер-фізик Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії медичних наук України, Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2011 році.

Спеціальність: “Фізична та біомедична електроніка“.

Тема атестаційної роботи:  “ Метод контролю доз опромінення пацієнтів в рентгенодіагностиці ”

Керівник: профeсор, к.т.н. Ю.М. Олександров

Дорош Аліна Миколаївна

Робота:  Інженер з експлуатації обладнання  Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» Національної академії медичних наук України, Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Система моніторингу дози опромінення у рентгенівській  комп’ютерній томографії ”

Керівник: доцент, к.т.н. Л.О. Авер’янова

Костіна Анастасія Вячеславівна

Робота:  Iнженер-електронік, ТОВ «Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ», м Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Система контролю параметрів рентгенівських діагностичних комплексів”

Керівник: доцент, к.т.н. О.В. Ліннік

Мірошниченко Неля Сергіївна

Робота:  Iнженер-електронік в приватній клініко-діагностичній лабораторії АЛВІС-КЛАС, м. Харків

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Інформаційна технологія діагностування захворювань щитовидної залози.

Керівник: професор, д.т.н. І.Г. Перова

Соколов Андрій Андрійович

Робота:  Iнженер-електронік Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, м. Харків.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом бакалавра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “Система автоматизованої обробки капіляроскопічних зображень ”

Керівник: доцент, к.м.н. Н.О. Шушляпіна

Бані Халаф Назір

Робота:  Менеджер по біомедичному обладнанню в міжнародній організації Лікарі без кордонів, Йорданія.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2019 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “Модуль аналізу даних для біотехнічної системи діагностування епілепсії.

Керівник: професор, д.т.н. О.Г. Аврунін

Левчук(Орлова) Юлія Олександрівна

Робота : ДУ Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України.
Працює в групі клінічної топометрії інженером-фізиком(медичний фізик)

Освіта : вчилась на кафедрі та отримала диплом магістра у 2009р.

Спеціальність: “Біотехнічні та медичні апарати і системи”

Керівник атестаційної роботи: професор,к.т.н. Мустецов М.П

Оржинська Марія Сергіївна

Робота: UI/UX designer at  CityFALCON,

Освіта: отримала диплом бакалавра на кафедрі БМІ у 2020 році

Спеціальність : Біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: Телемедичний онлайн сервіс для тестування психоемоційного стану

Керівник атестаційної роботи: проф. Семенець В.В.

Романенко (Рибальченко) Наталія Сергіївна

Робота: Інженер-електронік, Міжнародна торговельно-виробнича компанія НПК «Форпост», Харків.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом магістра у 2018 році.

У 2016 році приймала участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+ у Польші.

Тема атестаційної роботи: ” Система діагностики на основі томоситезу “.

Керівник атестаційної роботи: професор, д.т.н., О.Г.  Аврунін

Тимкович Віталій Юрійович

Робота: Графічний дизайнер в компанії Aladdin Print, Харків.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2009 році.

Спеціальність: “Біотехнічні та медичні апарати та системи“

Тема атестаційної роботи магістра: “Вимірювання артеріального тиску методом фотоплетизмографії»

Керівник: професор, к.т.н., М.П.  Мустецов

Оліярник Сергій

Робота: Менеджер в компанії ТОВ “Харків хімпром”, Харків.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2009 році.

Спеціальність: “Біотехнічні та медичні апарати та системи“

Тема атестаційної роботи магістра: Ультразвукова діагностика структур очного дна.

Керівник: доцент Валерій Головенко   

Авакян Аревик

Робота: Biomedical Engineer в М24 Центри МРТ та КТ діагностики

Освіта: отримала диплом магістра на кафедрі БМІ у 2018 році

У 2018 році приймала участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+ в Університеті ім. Готфріда Вільгельма Лейбніця, м. Ганновер, Німеччина за проектом: “Розробка програмного забезпечення для оцінки пористості структур, що засновується на 3D-моделі”.

Спеціальність: Біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: Система 3D-біопринтингу

Керівник атестаційної роботи: проф. Аврунін О.Г.

Мукановська Ірина

Робота: Key Account Manager- India Market в Triol Corporation

Освіта : отримала диплом магістра у 2018 році на кафедрі БМІ

У 2018 році приймала участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+ в Університеті ім. Готфріда Вільгельма Лейбніця, м. Ганновер, Німеччина за проектом: “Розробка програмного забезпечення для оцінки пористості структур, що засновується на 3D-моделі”.

Спеціальність: біомедична інженерія.

Тема атестаційної роботи: Штучний голосовий апарат

Керывник атстаційної роботи: доц. Дацок О.М.

Осадча Катерина Сергіївна

Робота: інженер-енергетик на одному з найбільших підприємств України по виробництву соняшникової олії – ТДВ «УКРОЛІЯПРОДУКТ», м. Зіньків.

Освіта: отримала диплом спеціаліста на кафедрі біомедичної інженерії у 2014 році

Спеціальність: біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: КТ1. Інформаційна система оцінки психологічного стану людини. Тема 2. Модуль зберігання даних

Керівник атестаційної роботи: проф. Перова І.Г.

Козіна Ольга Андріївна

Робота:  Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «ХПІ», к.т.н.

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом спеціаліста у 1994 році.

Спеціальність: “ Біотехнічні медичні апарати та системи”.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2001 р.

Спеціальність:  05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

Тема дисертаційної роботи:  “Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп’ютерних систем на прикладі нефелометричних систем”.

Науковий консультант: професор, М.П. Мустецов

Хамада Мурад Мохамед

Робота: Örebro kommun

(Медичний заклад – Еребру, Швеція)

Освіта: у 2013 році отримав диплом бакалавра на кафедрі БМІ.

Спеціальність: біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: Блок формувача тестового сигналу поліклінічного аудіометру

Керівник атестаційної роботи: проф. Нечипоренко О.С.

Довгоп’ятенко Ганна Дмитрівна

Робота: Інженер-дослідник, Німецький слуховий центр м. Ганновер, Німеччина

Освіта: вчилася на кафедрі та отримала диплом бакалавра у 2018 році. У 2017-2018 роках двічі приймала участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+ у Німеччині.

Тема атестаційної роботи: “Декодування селективного уваги у користувачів кохлеарного імплантату за допомогою мобільної ЕЕГ системи”. Керівник атестаційної роботи: доцент, к.т.н. Т.В. Носова.

Аммар Мохаммад Діб Джейман

Робота:  Біомедичний інженер  по роботі з навігаційними системами Medtronic instruments в фармацевтичній компанії MPC, ОАЕ, Дубаї.

Освіта: вчився на кафедрі та отримав диплом магістра у 2021 році.

Спеціальність: “Біомедична инженерія.

Тема атестаційної роботи:  “ Обчислювальний експеримент з вивчення ініціювання та поширення потенціалів дії в нейронах.

Керівник: професор, д.т.н. К.М. Музика

Завозєєва Яна Юріївна

Робота: Викладач вищої категорії відділення «Медсестринство IV» Харківського обласного медичного фахового коледжу. Викладає дисципліни професійної підготовки: «Рентгенологія», «Практична рентгенологія», «Основи радіології», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Контроль якості та фотообробка рентгенівської плівки», «Візуалізація медичних зображень», «Комп’ютерна графіка», «Автоматизоване проектування», курси удосконалення та спеціалізації «Рентгенологія для рентгенлаборантів кабінетів і відділень».

Освіта: 2016-2018 рр. ХНУРЕ, магістр з відзнакою (друга вища освіта).

Спеціальність: 163 – Біомедична інженерія.

Тема атестаційної роботи магістра: «Модель розподілу дози іонізуючого випромінювання для дистанційної променевої терапії».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Дацок О.М.

Бабаєв Алфер Сахіб

Робота: Директор та головний інженер по ремонту та експлуатації медичного обладнання підприємства ВМЕ LLC, м. Баку, республіка Азербайджан.

Освіта: отримав диплом бакалавра на кафедрі БМІ у 2021 році

Спеціальність: Біомедична інженерія

Тема атестаційної роботи: Модуль просторової візуалізації мікропрепаратів альгінат них структур

Керівник атестаційної роботи: професор, д.т.н. О.Г. Аврунін

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 етаж, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64