З метою розширення співробітництва із закладами охорони здоров’я та адекватного реагування на сучасні виклики в умовах пандемії COVID-19 укладено договір про про наукове-технічне співробітництво з Державним закладом «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України». https://www.rdc.org.ua/

Метою договору є проведення ефективної високоякісної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, проведення переддипломної практики, підвищення кваліфікації викладачів і співробітників, участь у розробці та реалізації інтеграційних наукових проєктів.