Науковці кафедри професор Олег Аврунін та старший викладач Максим Тимкович спільно із колегами з ХНУРЕ, Харківського національного медичного університету та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, видали монографію “Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії” з авторським колективом у складі О.Г. Авруніна, Д.В. Кухаренка, В.О. П’ятикопа, В.В. Семенця, М.Ю. Тимковича, В.О. Філатова. У монографії пропонуються біомедичні технології та методи щодо траєкторного комп’ютерного планування нейрохірургічних втручань при стереотаксичних операціях на глибинних структурах головного мозку людини та підходи щодо функціональних малоінвазивних втручань при корекції захворювань окорухового апарату людини. При партнерстві із медичними закладами стало можливим обґрунтування практичного використання сучасних біотехнічних систем та інтелектуальних технологій при розв’язанні завдань щодо віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань. Це видання є розвитком наукових шкіл наших професорів в галузі використання інтелектуальних технологій при плануванні хірургічних втручань.

Публікація доступна на сайті видавництва ХНУРЕ