На кафедрі БМІ 9 січня відбулась робоча зустріч з провідними фахівцями Інституту медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України – Головним лікарем, к.м.н. Васильєвим Л.Я., зав.відділенням променевої терапії ІМР та зав.каф. радіології і радіаційної медицини ХНМУ д.м.н., проф. Стареньким В.П., д.б.н., зав.лаб. радіаційної цитогенетики Мазник Н.О., к.м.н. Артюхом С.В. Завідувач каф. БМІ проф. О. Аврунін ознайомив колег по співпраці з новим обладнанням кафедри, яке може застосовуватись у спільних наукових дослідженнях та підготовці фахівців. Були обговорені питання поглиблення взаємодії у різних сферах співробітництва, ідеї для нових наукових проектів.