17 квітння 2020 року у Луцькому національному технічному університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». На конкурс надійшло 58 студентських наукових робіт (студентів-авторів – 101, наукових керівників – 47) із 19 закладів вищої освіти України.

За підсумками ІІ туру конкурсу Дипломом ІІ ступеню нагороджений студент ХНУРЕ, групи БМІ-17-1 Роговець Володимир (наук. керівник – доц. каф. біомедичної інженерії Авер’янова Л.О.). Конкурсна робота була виконана за сприяння навчально-наукової бази кафедри БМІ – Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України та діагностичного центру «Бригід». Експериментальна робота проводилась із застосуванням унікального обладнання – дозиметричного антропоморфного фантому CIRS Atom та мультиспірального комп’ютерного томографа Philips Brilliance 64. Представлена на конкурс робота є фрагментом наукових досліджень зі створення системи контролю дозових навантажень на пацієнта при комп’ютерній томографії у медичних установах України. Дослідження виконувались у рамках практики Центральною лабораторією радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення за безпосередньої участі завідувача, к.б.н., с.н.с. Стадник Л.Л., м.н.с. Носик О.В. та нашої цьогорічної випускниці-магістра, інженера Дорош Аліни. КТ-сканування фантомів проводилось керівником групи клінічної топометрії к.м.н. Васильєвим Л.Л., який також є випускником нашого Центру післядипломної освіти.

Перемога нашого студента є ще одним підтвердженням необхідності проведення фундаментальних досліджень спільно з провідними академічними науковими установами України. Лише застосування унікальних експериментальних технологій та співпраця з провідними фахівцями наших науково-навчальних баз можуть стати запорукою подальших перемог наших студентів.