кафедра Біомедичної інженерії

Анатолій Іванович Бих

Професор кафедри Біомедичної інженерії, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Наукова діяльність

Засновник і керівник єдиної в СНГ наукової школи з дослідження нового фізичного явища – електрохемілюмінесценціі (ЕХЛ) – з метою розробки приладів і пристроїв різноманітного призначення (від медичних до мікроелектронних). Група ЕХЛ існує з 1968 року, вона розробила теоретичні основи ЕХЛ, методи перетворення, зберігання, перетворення і передачі інформації, а також ЕХЛ-аналізатори різноманітних рідин і поверхонь твердих електропровідних тіл. Має понад 40 патентів і винаходів галузі рідкофазної електроніки та біомедичної інженерії.
Дійсний член Академії прикладної радіоелектроніки, заступник голови науково-методичної комісії (НМК) БМИ України, був членом НМК СРСР з теоретичних основ електротехніки, а також членом НМК України з електроніки, електротехніки та електронних апаратів. Заступник голови двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (ХНУРЕ).
Підготував трьох докторів і 14 кандидатів наук. Керував понад 30-ма науково-дослідними роботами в галузі фізичної електроніки та біомедичної інженерії.

Освітня діяльність

Педагогічною діяльністю почав займатися в 1966 році. Читав курси: застосування електронних приладів, електронні та напівпровідникові прилади, теоретичні основи електротехніки, основи електротехніки та електроніки та ін. Розробив і впровадив нові курси: оптоелектроніка, фізичні основи функціональної електроніки. Брав активну участь у створенні першої в Україні спеціальності – електронна медична аппаратура, а також був завідувачем кафедри першої в Україні спеціальності “Біомедична інженерія.”

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
Приймав участь в 5-ти міжнародних наукових проектах.

Громадська діяльність
Був головою трудового комітету ХІРЕ. Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 “Біомедична інженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Нагороди та премії
За багаторічну науково-педагогічну роботу нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Президії Академії медичних наук України, Верховної Ради України.

Публікації та патенти
Має понад 320 наукових і науково-методичних робіт, з них 6 монографій, 9 навчальних посібників в галузі електротехніки та електроніки.
Патенти – 40

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64