кафедра Біомедичної інженерії

Олена Миколаївна Галайченко

Доцент кафедри біомедичної інженерії, кандидат технічних наук

Наукова діяльність

2008 – Харківський національний університет радіоелектроніки, молодший науковий співробітник

2008 – Харківський національний університет радіоелектроніки, науковий співробітник

2009 – Харківський національний університет радіоелектроніки, старший науковий співробітник

Освітня діяльність

Викладає навчальнікурси:

– Загальна анатомія, фізіологія та патологія людини (на українській та англійскій мовах);
– Хімія. Біохімія (на українській та англійскій мовах);
– Нанотехнології в біології та медицині (на українській та англійскій мовах);
– Матеріалознавство та біосумісні матеріали (на українській та англійскій мовах)

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

#GE77 “Розробка новітніх технологій і оптохемотронних сенсорів аналізу рідин на основі електрохемілюмінесцентних молекулярних конденсованих плівок Ленгмюра-Блоджетт із новими електрохемілюмінофорами”

#4180 “Розробка та дослідження тонкошарового електрохемілюмінесцентного сенсору типу “lab-on-chip” з діамантоподібними електродами для виявлення жовчних пігментів у біорідині”

# 4495 “Сенсор на базі нанорозмірних структур для діагностики активних форм туберкульозу”

#5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища»

Публікації та патенти

Автор понад 52 публікацій, навчального посібника «Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Частина 2».

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64