кафедра Біомедичної інженерії

Лілія Олександрівна Авер’янова

Доцент кафедри біомедичної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

Лектор з дисциплін: електротехніка та промислова електроніка, системи медичної візуалізації, системи променевої терапії (також англійською мовою).

Наукова діяльність

Розробка методів та технічних засобів радіаційної медицини, аналіз медичних зображень. Співвиконавець наукового проекту НАМН України у галузі радіаційної онкології.

НДР: № ДР 0115U003003 Вибір тактики лікування кісткових метастазів 153Sm-оксабифором для зниження ризиків уражень (НАМН 03.15).

Конференції: Problems and prospects of territories socio-economic development. Poland, Opole, April 14-17, 2016.

Природничі читання: ІІІ-я міжнарод. наук.-практ. конф м. Чернівці, 19-22 травня 2016.

Керівництво науковою роботою студентів – 2 студента.

Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових праць та науково-методичних робіт, з них 4 патенти на винахід.

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64