кафедра Біомедичної інженерії

Олег Григорович Аврунін

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2019 року,

доктор технічних наук, професор

Освітня діяльність Викладає навчальні курси:

Автоматизація проектування медичних систем Електроніка та мікропроцесорна техніка Методи обробки біомедичноі інформації Методи та засоби аналізу зображень Мікроконтролери в біомедичній апаратурі

Наукова діяльність

Науковий керівник наукової школи медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем.

Керівник 9 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17. Член спеціалізованих Вчених рад К64.052.05 та Д64.050.17 за спеціальністю 05.11.17. Науковий керівник НДР, що пов’язані з дослідження теоретичних та технічних принципів діагностики, оцінки та корекції медико-соціального стану людини. Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах Науковий керівник міжнародних проектів за програмами DAAD, BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) та Erasmus+. Запрошений професор Ганноверського університету імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (Німеччина) та Харбінського інженерного університету (Китай). Член кластеру REBIRTH – програми, що об’єднує лікарів-клініцистів та біомедичних дослідників. Громадська діяльність Заступник голови Науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 163 – Біомедична інженерія. Член редакційної колегії журналів «Клінічна інформатика і телемедицина», «Радіотехніка», «Фотобіологія та фотомедицина», «Біофізичний вісник». Член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ. Член Європейської асоціації штучних органів (ESAO), Української асоціації біомедичних інженерів та технологів, представляє ХНУРЕ в Українській Асоціації «Комп’ютерна Медицина». Дійсний член Академії військово-історичних наук та козацтва.

Нагороди та премії

Грамота Національної Академії Наук України за розробку принципів роботи системи для магнітної стереотаксичної нейрохірургії.
Почесна Грамота МОН України.
Лауреат іменної стіпендії им. Г.Ф. Проскури.
Дипломи «Вища школа Харківщини. Кращі імена» у 2012 та 2015 роках.

Публікації та патенти

Автор більше 400 публікацій, у тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 35 патентів України на винаходи.

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64