кафедра Біомедичної інженерії

Ольга Анатоліївна Сушко

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії, заступник декана з НМР факультету ЕЛБІ, кандидат технічних наук, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Освітня діяльність
Лекційні курси (викладаються англійською мовою): Biomedical Devices, Apparatuses, Systems and Technologies (Part 1); Engineering of Biotechnical Systems; Methods of Biomedical Research.
Лабораторний практикум: теорія електричних та магнітних кіл; біофізика; основи теорії біотехнічних систем; надійність та методи повірки медичної техніки; електроніка та мікропроцесорна техніка.
Керівництво дипломними роботами бакалаврів та спеціалістів.

Наукова діяльність
2013-2014 рр. – молодший науковий співробітник за д/б НДР № 255-1 «Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики об’єктів»;
2015-2016 рр. – науковий співробітник за д/б НДР № 292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі синтетичних рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин»;
з 2016 р. – старший науковий співробітник за д/б НДР № 314 – проект молодих науковців «Аналітична система для ЕХЛ визначення потужних окисників у водних середовищах».

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
2011-2014 рр. – участь у міжнародних проектах УНТЦ № 4495 «Сенсор на базі нанорозмірних структур для діагностики активних форм туберкульозу» та № 5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища».

Громадська діяльність
З 2017 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету Електронної та біомедичної інженерії.

Публікації та патенти
Більше ніж 40 наукових публікацій.
Пат. 87433 Україна, МПК G 01 N 27/44. Нанофотонна сенсорна система для визначення органічних канцерогенів у водних об’єктах навколишнього середовища / Сушко О.А., Рожицький М.М. Білаш О.М.; заяв. 29.07.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64