У Києві в Національному університеті України “КПІ” 22-24 квітня
відбулася 40-ва Міжнародна наукова конференція IEEE ELNANO-2020, що
присвячена розвитку сучасної електроніки та нанотехнологій.
Науковими групами від кафедри БМІ представлено дві доповіді – щодо
розробки пристрою для виготовлення електрохемілюмінесцентних сенсорів
методом “спін-коутингу” та дослідження властивостей створених сенсорів
при хімічному аналізі розчинів – колективом авторів в складі професора
Катерини Музики, доцентів Юрія Жолудова та Анатолія Кукоби; та
доповідь, яка стосується створенню підходу щодо оцінки аеродинамічних
показників верхніх дихальних шляхів – колективом авторів в складі
професора Олега Авруніна, доцента Максима Тимковича, асистента Яни
Носової, студентки Софії Худаєвої. Соавторами цієї доповіді, яка
виконувалася в рамках виконання міжнародного проекту МОНУ-BMBF, були
представники організацій – стейкхолдерів ХНУРЕ – професор Біргіт
Гласмахер – директор Інституту мультифазних процесів університету ім.
Лейбніця (м. Ганновер, Німеечина), та Надія Юревич – доцент кафедри
оториноларингології Харківського національного медичного університету.
У зв’язку з карантином, конференція вперше проходила в дистанційному
форматі з представленням презентацій в відеоформаті та дискусією у
вигляді чату.
Тези доповідей будуть проіндексовано в науковометричних базах Scopus
та WEB of Science core collection