кафедра Біомедичної інженерії

Яна Віталіївна Носова

Асистент кафедри біомедичної інженерії, член Ради молодих вчених

Освітня діяльність

Проводить лабораторні роботи по дисциплінах проектування біотехнічних систем, методи обробки біомедичних сигналів та зображень

Нагороди та премії

У складі колективу авторів патенту «Пристрій для тестування респіраторних порушень нюху» нагороджена дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016» у номінації «Кращий винахід у Харківській області»

Публікації та патенти

Є автором понад 80 наукових публікацій, з яких 5 індексується у наукометричній базі Scopus, має 5 патентів на винаходи та 2-є методичних вказівок виданих англійською мовою.

Пристрій для тестування респіраторних порушень нюху: пат. 110452 С2 Україна: МПКА61В 5/08(2006.01) / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Носова Я.В., Фарук Х., заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – №а201500603; заявл. 26.01.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл.№11 – 4с.
Спосіб підвищення об’єктивності ольфактометричних досліджень: пат. 110453 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01) / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Носова Я.В., Фарук Х., заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – №а201500604 ; заявл. 26.01.2015 ; опубл. 25.05.2015, Бюл.№10 – 2с.
Спосіб визначення ступеня впливу повітряного потоку на слизову оболонку носової порожнини: пат. 111311 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01), А61В 5/087 (2006.01), А61В 34/10 (2016.01), G09B 23/28(2006.01)/ Аврунін О.Г., Безшапочний С.Б., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Лобурець В.В., Носова Я.В., Тимкович М.Ю., Фарук Х., заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – №а2015 07110 ; заявл. 16.07.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл.№20 – 5с.
Спосіб діагностики функціональних порушень носового дихання : пат. 117868 Україна: МПК A61B 5/087 (2006.01)/ Аврунін О. Г.; Носова Я. В.; Кононенко Т. С.; Журавльов А. С.; Шушляпіна Н. О.; Калашник Ю. М.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – № a 2016 13354; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. – 4 с.
Спосіб планування функціональних ринохірургічнихвтручань: пат. 118125 Україна: МПК А61В 5/087(2006.01)/Аврунін О.Г., Носова Я.В., Фарук Х., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Калашник Ю.М., Безшапочний С.Б., Лобурець А.В.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний медичний університет. – № а 2016 13393; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.11.2018, Бюл №22. – 6 с.

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64