Інформація для абітурієнтів

Короткий опис освітньої програми Біомедична інженерія:

У процесі навчання за напрямом освітньої програми “Біомедична інженерія” вивчаються принципи технічного обслуговування медичних технологій, розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування та ремонту, сертифікації та обробки інформації у практичній охороні здоров’я та різних галузях медичних та біологічних досліджень.

Студенти вивчають сучасні тенденції розвитку медичного приладобудування; механізми, методи та засоби проектування, розробки та експлуатації медико-технічних засобів, біологічних та технічних апаратів та систем, у тому числі, апарати та системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини; методи та засоби управління технологічними процесами при розробці, виготовленні та експлуатації біотехнічного обладнання для потреб профілактики, діагностики та лікування хворих.

Вступна компанія 2022

Спеціальність 163 – Біомедична інженерія

Короткий опис спеціальності Біомедична інженерія

Вміння та компетенції, якими володітиме бакалавр за напрямом підготовки Біомедична інженерія:

1. Навички моніторингу функціонального стану організму людини, тварин та екосистем за допомогою сучасних апаратно-програмних засобів;
2. Навички обробки та аналізу біологічних сигналів та медичних зображень із застосуванням комп’ютерних технологій;
3. Навички розробки та супроводження спеціалізованих баз даних (електронна карта пацієнта, системи ідентифікації за біометричною інформацією) із захистом особистої інформації;
4. Навички розробки, конструювання та технічного супроводу біомедичних приладів та систем з дотриманням заходів безпеки пацієнтів та персоналу;
5. Навички проведення монтажу та випробування апаратури для медицини, лабораторної діагностики, косметології, ветеринарії, екології, харчової промисловості;
6. Навички забезпечувати інженерно-технічну експертизу у процесі планування, розробки, оцінки та специфікації медичного обладнання;
7. Навички розробляти та застосовувати різні методи моделювання функціонування живих організмів та процесів у біології та медицині;
8. Навички планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати та підтримувати прилади, обладнання та комплекси для профілактики, діагностики та лікування;
9. Навички проектувати, розробляти та впроваджувати методи, апарати та системи відновлення втрачених частково або повністю органів та функцій організму людини, або тварини;
10. Навички проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем;
11. Навички планування технічного обслуговування медичного обладнання;
12. Навички ідентифікувати, формулювати та вирішувати інженерні проблеми, пов’язані із взаємодією між живими та неживими;
13. Навички обирати та використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю за клініко-інструментальним та клініко-лабораторним обладнанням та комплексами.

Випускник за напрямом підготовки Біомедична інженерія може працювати:

Спеціаліст цієї спеціальності здатний працювати в галузі медицини (медичні комп’ютерні пристрої та системи моніторування, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини), в галузі реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи у профілакторіях, центрах реабілітації.

Також можлива робота в галузі електронних засобів, сільському господарстві та екології, зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний та екологічний контроль, служби рибнагляду.

У сучасному ринку праці забезпечена робота в галузі біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації особистості, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних салонах, тренажерних залах, цікава робота з оптимізація режимів виробництва та розробки продуктів за принципом нанотехнологій. місцем роботи на підприємствах харчової промисловості

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 етаж, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64