Ресурсне забезпечення

Кафедра Біомедичної інженерії веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

       163 Біомедична інженерія за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо науковим) рівнями вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.
Для навчання здобувачів за освітніми програмами кафедра використовує загально університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр, та аудиторії на площах яких вона розташовується.


Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:
– аудиторія № 452 «Б» – для проведення лекційних та практичних занять.
– аудиторія № 445 «А»,445 «В», 449, 451, 453, 454, 25 «З» – для проведення практичних та лабораторних занять.
– аудиторія № 120, 126, 129, 131″а”, 132″а”, 132″б”, 383 – лабораторії для проведення науково-дослідних робіт.
– аудиторії № 445 «А»,445 «В», 449, 451, 453, 454, 25 «З»,452 «Б» – аудиторії, які здобувачі можуть використовувати для самостійної роботи.

       Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно. Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в паперовому вигляді, який зберігається на кафедрі та є доступним для кожного здобувача; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бібліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету.

       Навчальні аудиторії оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

ОБЛАДНАННЯ АНАТОМІЧНОГО КЛАСУ ТА ЛАБОРАТОРІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анатомічні макети та моделі для навчання

Обладнання оптичної та цифрової мікроскопії

Діагностичне обладнання та тренінгові системи

Обладнання для інклюзивної освіти

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ 3D-БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ «Аналітичної оптохемотроніки ім. проф. М.М. Рожицького»

   Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням, на кафедрі є в наявності лабораторії які оснащені:

(спектрофотометром СФ-4А, аудіометром АП-02, лабораторною установкою ГОІ, гемоцитометром ГМЦК-3, гемоглобінометром ГФ-у-04, колориметром фотоелектричним КФК-2, мостом змінного струму Р5021, індикатором Ф582, РН–метром, Ехотахокардіографом ЭТК-02, електрокардіоскопом ЭКСП-02, кардіоенцефалоскопом КЭС-1, приладом “Ампліпульс“, “Електросон-4Т”, ФКГ-01, генератором Г3-33, електрокардіографом ЭКЗТ-01, приладом ФУ372, системним блоком ПК, мультимедійним проектором, апаратом ЭХВЧ-02, апаратом УЗТ-1-ОЗУ, кардіокомплектомТревога“, осцилографами С1-67., С1-49., С1-65, С1-65А., С1-77,С1-79., С1-93, лабораторними макетами.

   Мультимедійним обладнанням та анатомічними макетами, ультразвуковими сканерами Medicom, тепловізійним пристроєм TG-165, тренінговою системою для проведення лапароскопічних операцій, системами для капіляроскопічної діагностикі кровообігу та флуоресцентної дерматоскопічної діагностики, засобами для дослідження опорно-рухового апарату людини, сучасними оптичними мікроскопами з комп’ютерною відеорегістрацією зображень, сучасними компʼютерами, мультиметром Ф4372, мікроконтролерними лабораторними макетами МЛ-1 на базі AVR Mega-128 та лабораторними стендами для дослідження систем на мікросхемах програмованої логіки, мілівольтметрами В3-38, генераторами сигналів Г3-7А, персональними комп’ютерами різних модифікацій, мультимедійним проектором “Acer”, «УИЛС» універсальними випробовувальними лабораторними стендами, проекторами мультимедійними, персональними комп’ютерами, цифровими та аналоговими осцилографами, лабораторними макетами, генераторами низькочастотними, вольтметрами, амперметрами.
   Комп’ютерний парк кафедри складає 40 одиниць. Всі комп’ютери мають сучасну елементну базу та сучасне ліцензійне програмне забезпечення. Програмне забезпечення ліцензійне та є у відкритому доступі в Інтернет.

   Кількість обладнання та програмного забезпечення, є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

   За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету, з необхідним програмним забезпеченням, або лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку “Синергія”, а також складає заявки на придбання обладнання для подальшого забезпечення освітнього процесу , програмного забезпечення та матеріалів.

   Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких 3 професори, 5 докторів, 10 доцентів; 15 кандидатів наук; 5 старших викладачів, 4 асистенти.
Всі вони мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, за якою йдеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації.
     Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва лікувальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема НДІ Протезування, комунального некомерційного підприємства Харківської Обласної Ради «Обласна клінічна лікарня», «Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григорьєва» НАМН України, заводу рентгенівського обладнання «КВАНТ», «Інституту проблем кріобіології і кріомедицини» НАН України та ін.

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64