Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (доктор філософії)

Шановні викладачі, здобувачі третього рівня вищої освіти, стейкхолдери та роботодавці чекаємо на Ваші пропозиції, рекомендації та зауваження на електронну адресу d_bme@nure.ua

Проєктна група третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії)

Аврунін Олег Григорович

Керівник групи. Завідувач кафедри БМІ, д.т.н., професор

Музика Катерина Миколаївна

професор кафедри БМІ, д.т.н.

Сніжко Дмитро Вікторович

доцент кафедри БМІ, д.т.н., с.н.с

Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 163 Біомедична інженерія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Освіта.UA

Відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Академічна доброчесність та забезпеченя якості освіти

Вітчизняне академічне підгрунтя

ГО "Всеукраїнська Асоціація біомедичних інженерів і технологів"

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64