Освітній процес

Перший бакалаврський рівень

2020

Другий магістерський рівень

2020

Третій освітньо-науковий рівень

2020

Перший бакалаврський рівень

2019

Другий магістерський рівень

2019

Третій освітньо-науковий рівень

2019

Перший бакалаврський рівень

2018

Другий магістерський рівень

2018

Третій освітньо-науковий рівень

2018

Проект навчального плану та освітньо-професійної програми магістра 2021 року прийому

Шановні стейкхолдери! Чекаємо Ваших зауважень та пропозицій на пошту d_bme@nure.ua

Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л А Н

Прийом 2021 року
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація:
магістр, Біомедична інженерія
біомедична інженерія
Спеціальність 163 Біомедична інженерія
Строк навчання
1 рік 4 місяці
Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»

Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л А Н
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Кваліфікація
бакалавр, біомедична
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
інженерія, Біомедична інженерія
Спеціальність 163 Біомедична інженерія
Строк навчання
3 роки 10 місяців
Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Біомедична інженерія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 163 Біомедична інженерія
галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр, Біомедична інженерія, Біомедична інженерія (word)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Біомедична інженерія»
другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 163 Біомедична інженерія
галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація: Магістр, Біомедична інженерія, Біомедична інженерія 2021 р. (pdf)

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 етаж, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64