Міжнародні проекти

DAAD end Erasmus+ Programs Kharkiv - Hannover, 2010 - 2017

договір про співробітництво Циндаоський університет, 2017

Меморандум про взаєморозуміння Leibniz Universitat Hannover, 2018

Назва НДР «3D-Model - Впровадження швидкого прототипування для моделювання верхніх дихальних шляхів в нормі та при типових патологіях»

Презентація результатів роботи

В даний час однією з найбільш актуальних соціальних проблем у всіх індустріально розвинених країнах світу є розробка і впровадження нових технологій для підвищення якості надання медичної допомоги, що підтверджується, зокрема, пріоритетними напрямками програми «Horizon 2020» (ProgramEU “Horizon 2020 / H2020”). Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє суттєво підвищити якість функціональної діагностики різних патологій за рахунок надання клініцисту додаткової, розширеної інформації щодо патологічного процесу.

Не дивлячись на те, що в індустріально-розвинених країнах за статистичними даними лише риносинуситом страждають близько 10% населення, ринологія є однією з найменш забезпечених доказовими засобами функціональної діагностики областей медицини. Це проявляється в тому, що не дивлячись на можливості сучасної риноманометричної апаратури і відповідних спеціалізованих програмних засобів, що дозволяють визначати і розраховувати аеродинамічні показники з досить високою точністю, не існує чіткої кореляції між суб’єктивними відчуттями пацієнта і характеристиками назального повітряного потоку.

Проблемою дослідження є підвищення достовірності діагностування порушень носового дихання за рахунок аналізу аеродинамічних характеристик пристінкового потоку повітря на основі виготовлення та дослідження індивідуальних натурних 3D-моделей верхніх дихальних шляхів людини.

Метою проекту є координація міжнародних досліджень щодо підтримки розвитку біомедичної інженерії в напрямку  розробки моделей і методів для підвищення достовірності діагностики носового дихання за рахунок впровадження технології швидкого прототипування.

Виконання проекту базується на отриманих результатах наукових та практичних досліджень учасників проекту, які були отримані у наслідок виконаних спільних міжнародних програм: Programme „StrategischePartnerschaften“, „Ostpartnerschaften“ та Erasmus+ Programme KeyAction 1 – Mobility for learnersandstaff – Higher Education Studentand StaffMobility на протязі 2009-2016 р.

«Дослідження  теоретичних  і  технічних  принципів  оцінки  стану  людини, профілактики,  лікування  та  реабілітації»,  ДР  №  0107U001541,  «Дослідження теоретичних  і  технічних  принципів  діагностики,  оцінки  та  корекції  медико-соціального  стану  людини»,  ДР  №  0110U002532,  «Теоретичні  основи  і  концепція діагностики та лікування станів, що погрожують життєдіяльності людини»,  ДР  № 0117U002523, а також у рамках договору №360 / 08-11 від 04.01.2011 про науково-технічне  співробітництво  з  кафедрою  оториноларингології  Харківського національного  медичного  університету  за  темою  «Вивчення  та  моделювання гострих  та  хронічних  патологічних  процесів  ЛОР-органів  для  підвищення ефективності їх лікування», ДР № 0116U004985.

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.

Презентація результатів роботи керівником проекту з української сторони на робочій зустрічі з китайськими партнерами, Чанчунський інститут прикладної хімії, м. Чанчунь, Китай

Назва: Нові технології електрохемілюмінесцентного виявлення біологічно важливих флуоресцентних амінів без використання міток

Мета і галузь дослідження:

Метою проекту є розробка нових аналітичних методів виявлення флуоресцентних біогенних амінів, важливих для клінічної діагностики, на основі явища електрогенерованої хемілюмінесценції (ЕХЛ), що є перспективним інструментом виявлення в аналітичній хімії рідин і поєднує в собі ряд унікальних переваг порівняно з іншими методами аналізу.

Розробка нових методів виявлення біологічно важливих речовин, зокрема окремих класів амінних сполук, є особливо важливою, беручи до уваги значну роль, яку відіграють ці аміни біологічного походження в живих організмах. Таким чином, їх аналіз та моніторинг є актуальними задачами для областей біології та медицини, контролю за якістю продуктів харчування та напоїв, а також фармації.

Метод ЕХЛ є перспективним інструментом виявлення в аналітичній хімії рідин. ЕХЛ – це люмінесценція, яка виникає при релаксації електрон-збуджених молекул, утворених в процесі електрохімічно ініційованих реакцій у розчині. Метод ЕХЛ має ряд переваг перед іншими методами виявлення. Він поєднує в собі переваги електрохімічних та хемілюмінесцентних аналітичних методів (висока чутливість, низький рівень шуму, простий і точний контроль реакції в часі та просторі ) і вільний від їх основних недоліків

 

Робоча зустріч з китайськими партнерами під час конференції 17th ISEAC – 3rd ECL, Чанчунський інститут прикладної хімії, м. Чанчунь, Китай

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 етаж, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64