Розробки кафедри

Акти впровадження розробок кафедри

Авторський колектив кафедри отримав Державну премію України в галузі освіти в умовах карантину

Колективу авторів у складі Авруніна О.Г., Гайдук Н.М., Невлюдова І.Ш.,
Павлиша В.А., Потимко О.З., Салєєвої А.Д., Семенця В.В., Федасюка
Д.В., Филипенка О.І. присуджено Державну премію України в галузі
освіти 2019 року y номінації «Професійно-технічна освіта» — за
роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні
заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з
особливими освітніми потребами». Відповідний Наказ Президента України №418/2020
розміщений за посиланням https://www.president.gov.ua/documents/4182020-35213
Присудження Державної премії дає високу оцінку зусиллям ХНУРЕ в
досягненні Цілей Стійкого Розвитку ООН, а саме – скорочення
нерівності, забезпечення інклюзії для вразливих груп населення.
Впровадження нових інформаційних технологій в освітний процес,
особливо для забезпечення рівного доступу до навчальних ресурсів,
є як раз внеском авторського колективу у гідну світову приоритетну ціль.
Результати проведеної роботи знайшли поширення у закладах
професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які є
структурними підрозділами університетів або їх партнерами в межах
науково-навчально-виробничих комплексів.
В основу роботи покладено багаторічний досвід авторського
колективу щодо розробки та впроваджень новітніх технологій в освітньому
процесі.
Всього до даної роботи залучено 13 коледжів та професійно-
технічних училищ Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Львівської,
Івано-Франківської, Хмельницької областей, декілька відомих в
Україні промислових підприємств.
За матеріалами роботи опубліковано: 280 наукових праць, з них: 7
підручників; 41 навчальний посібник; 7 монографій; 23 патенти;
123 статті у наукових журналах; 10 методичних вказівок; 2 технічні
умови для державної сертифікації розробленого лабораторного обладнання;
3 галузевих стандарти Міністерства промислової політики України; 53
публікації в базі даних SCOPUS; захищено 5 дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора технічних наук; 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.


Щиро вітаємо авторський колектив та бажаємо подальших успіхів!

В рамках партнерського співробітництва проводиться спільна наукова робота з кафедрою фізичного виховання та спорту, яку спрямовано на оцінку фізичних можливостей спортсменів за даними тестування носового дихання
В рамках партнерського співробітництва проводиться спільна наукова робота з кафедрою фізичного виховання та спорту, яку спрямовано на оцінку фізичних можливостей спортсменів за даними тестування носового дихання. Відомо, що показники та режими течії повітря в носовій порожнині при диханні є дуже важливими визначення потенційних можливостей спортсменів при різних типах тренувань.

За рахунок розробленого на кафедрі біомедичної інженерії комп’ютерного пристрою для тестування носового дихання http://pht.nure.ua/ru/nauchnoe-partnerstvo можливо досліджувати визначення моментів часу переходу на ротове дихання при різних видах навантажень та збільшення ефективності носового дихання в динаміці після відповідних тренувань.

В роботі під керівництвом професора Олег Авруніна приймають участь старші викладачі Яна Носова, Максим Тимкович та аспірант Олена Прісич. Вже отримано декілька сумісних публікацій та проводиться спільна участь у наукових конференціях.

«Наука»: апарат для дослідження нюху

15.01.20. Вчені Харківського університету радіоелектроніки розробили пристрій для тестування носового дихання. Апарат визначає, за якої потужності дихання людина перестає відчувати запахи. За його допомогою можна вслідкувати й процес повернення нюху після коронавірусної хвороби, розповів один із розробників приладу, професор кафедри біомедичної інженерії Олег Аврунін. Як працює апарат — дивіться у сюжеті.

Кафедра БМІ та кафедра ФОЕТ активно співпрацювали в рамках проєкту НДФУ "Біомедичні технології та засоби аналізу відновлення функцій глибинних структур головного мозку під час реабілітації хворих на COVID-19"

Кафедра БМІ та кафедра ФОЕТ активно співпрацювали в рамках проєкту НДФУ “Біомедичні технології та засоби аналізу відновлення функцій глибинних структур головного мозку під час реабілітації хворих на COVID-19” / “Biomedical technologies and means for the analysis of the recovering of the functions of the deep brain structures during rehabilitation COVID-19 patients” https://openarchive.nure.ua/handle/document/12714 керівник проєкту – зав. каф., дт.н., проф. Аврунін ОГ., виконавці проєкту – викладачі Селіванова К.Г., Тимкович М.Ю., Носова Я.В., Гнатенко О.С.

Зміст наукового  проєкту полягає у розробці комплексних біомедичних технологій на принципово нових засадах, котрі базуються на інтелектуальному аналізі даних діагностичних методів, програмно-апаратних засобах об’єктивної оцінки функціонального стану пацієнтів після перенесення COVID-19, що має практичне значення для розвитку біомедичної інженерії та впровадження у клінічну медицину. Ступінь новизни та якість розробки проєкту не має аналогів в Україні (окремі дослідження проводяться у світі), оскільки обраний напрям дослідження є новим та потребує ґрунтовного вивчення причино-наслідкових зв’язків між патогенезом коронавірусної інфекції та механізмом виникнення уражень глибинних структур головного мозку хворих на COVID-19.

Використання технологій відео з ефектом присутності для створення сучасного навчального відеоконтенту в умовах карантину

На кафедрі Біомедичної інженерії ХНУРЕ

для дистанційного навчання студентів в умовах карантину створюється новий навчальний контент, який засновано на використанні сучасних технологій відео з ефектом присутності.

Панорамне відео

це не тільки футуристичність у вигляді звичайних учбових класів, навчальних аудиторій, лабораторій та комп'ютерних класів. Це можливість створювати контент, в якому поле зору користувача не прив'язано до вибору оператора.

Це можливість проведення

лабораторних робіт за технічними дисциплінами, де використовується складне апаратне забезпечення з максимально можливими рівнями наочності та реалістичності при роботі на складному обладнанні, демонстрації роботи медичних приладів.

Це справжній ефект присутності

в аудиторії, де є викладач, що демонструє і пояснює принципи роботи апаратури, та студенти за своїми робочими місцями в віртуальному просторі!

Яна Віталіївна Носова
Асистент кафедри біомедичної інженерії

Науковий керівник – Завідувач кафедри біомедичної інженерії, Член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор Аврунін Олег Григорович

Риноманометр ТНДА-ПРХ з ольфактометричною насадкою

СТРУКТУРНА СХЕМА МАКЕТУ ПРИСТРОЮ

 

Процес респіраторно-ольфакторного тестування

Переваги розробленого пристрою

  1. Об’єктивність;
  2. Прилад дозволяє об’єктивно тестувати як нюхові порушення, так і порушення дихання;
  3. Пристрій пройшов метрологічну
    сертифікацію на вимірювальний
    прилад.

Розробка отримала метрологічну сертифікацію та визнана кращим винаходом 2016 року!

Студент групи БМІі-15-1 – Міхеїл Девнозашвілі
Науковий керівник – к.т.н. ст. викл. Селіванова К.Г.

ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ПРИЙОМУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

СТРУКТУРНА СХЕМА МАКЕТУ ПРИСТРОЮ

1 – блок управління; 2 – блок живлення; 3 – годинник в реальному режимі часу (електронний календар);
4 –мікроконтролер; 5 – LED дисплей; 6 – світлодіодний індикатор; 7 – модуль Bluetooth

ОПИС ПРИНЦИПУ РОБОТИ ПРИСТРОЮ

Пристрій був змодельований у вигляді макету із використанням платформи ARDUINO UNO R3 16U2 ORIG, кнопки управління, світлодіодного індикатора, годинника, модуль Bluetooth.
Зібраний макет вимагає попереднього налаштування від персонального комп’ютера, а саме введення назви лікарського препарату та часу його прийому. А також налаштування годин реального часу, каналу передачі повідомлень на мобільний телефон.

Після початку роботи годинник відраховує необхідний проміжок часу, і за допомогою світлової індикації підсвічує відсік із необхідними ліками.

Особливо важливим моментом роботи розробленого пристрою є його можливість взаємодіяти з мобільним телефоном або персональним комп’ютером, це було враховано під час моделювання роботи розробленого пристрою.

Є лише один відступ від розробленої схеми, немає датчика який давав би зрозуміти мікроконтролеру про те, що ліки було вилучено із відсіку; нагадування про необхідність прийому ліків надходить автоматично на мобільний телефон по каналу Bluetooth.

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64