Наукова школа дослідження електрохемілюмінесценції

   Засновником нау­кового напряму в галузі рідиннофазової електроніки – оптохемотроніки є професор Анатолій Іванович Бих https://nure.ua/staff/anatoliy-ivanovich-bih
   Наукова школа з дослідження нового фізичного явища – електрохемілюмінесценції (ЕХЛ) – заснована у 1968 році. Під керівництвом А.І. Биха розроблено теоретичні основи ЕХЛ, методи перетворення, зберігання, перероблення й передавання інформації, а також ЕХЛ-аналізатори. 
   Науково-дослідна робота групи під керівництвом професора Биха була спрямована на розробку апаратних та програмних засобів накопичення, обробки та відображення інформації при проведенні досліджень на комплексі електрохемілюмінесцентної апаратури, виготовленням ефективних ЕХЛ-випромінювачів і установок для вимірювання інтенсивності ЕХЛ-випромінювачів, методик дослідження ЕХЛ-випромінювачів. Були розроблені пристрої для збудження імпульсної ЕХЛ  
Вперше в Україні розроблено і створено унікальний ЕХЛ-аналізатор для різноманітних рідин та поверхонь твердих електропровідних тіл.

    Наукові та технічні досягнення школи включають більш ніж 600 публікацій, більше 50 патентів України на винаходи, 15 монографій, 9 навчальних посібників. 
Виконано держбюджетні та госпдоговірні теми:
Господарчо-договірний  науковий проект №80-52 «Дослідження зразків за допомогою скануючого зондового мікроскопа NT-206» для Національного наукового центру “Інститут метрології” (2008 р.)
Міжнародний проект від Українського науково-технологічного центру України №5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища» (2010-2013 рр.)
   Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини з науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною № IB-034 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013-2014 рр.)
   M/255-2013 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013 р.)
   М/87-2014 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2014 р.)
Ф56/36-2014 «Надшвидкісна вольтамперометрія, теорія та принципи застосування» (2014 р.)
№292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі “синтетичних  рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин» (2015-2017 рр.)
№314-1 «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах» (2016-2018 рр.)
№324-1 «Концепція «донор-акцепторної ваємодії» у розробці оптичного сенсора для визначення вибухонебезпечних нітроароматичних сполук» (2018-2020 рр.)

   Доктори наук: Рожицький М.М., Свірь І.Б., Музика К.М., Жолудов Ю.Т., Сніжко Д.В., Висоцька О.В.
Кандидати наук: Авер’янова Л.О., Хрустальов К.Л., Сушко О.А., Галайченко О.М., Жемчужкина Т.В., Лапта С.С., Кукоба А.В., Александрук В.Є., Тулякова Н.О., Ярута В.О., Борзенко О.В., Качер В.С., Новікова А.О., Печерська А.І., Порван А.П., Страшненко Г.М., Масолова Н.В., Березовська І.В., Олійник О.І., Газі Фараж Хамдан Бані Халед.
Сніжко Д.В., Жолудов Ю.Т. та Музика К.М. – стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13.02.14р.)

   Основними напрямками досліджень наукової школи в теперішній час є:
– нанобіофотоніка, біофотоніка, нанотехнології, сенсорика, електрохімічна аналітика, включаючи електрогенеровану хемілюмінесценцію
– фундаментальні дослідження та розробка сучасних аналітичних, оптичних (люмінесцентних) методів, пристроїв та систем.
 
   Проводиться робота за проєктами BMBF, DAAD, Erasmus+, НФДУ.  
В рамках співпраці з Національним фондом досліджень виконується науково-дослідний проект “Новітні (електро)хемілюмінесценційні (біо)сенсорні платформи з лазерно-індукованими функціональними мікро- та наноструктурами” (№ НФДУ 2020.02/0390). Проект присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням, необхідним для розроблення концепції створення (електро)хемілюмінесцених (біо)сенсорних платформ з лазерно-індукованими функціональними мікро- і нано структурами. Результати дослідження фізико-хімічних процесів генерації (електро)хемілюмінесценції на поверхнях електродів/субстратів з лазер-індукованими періодичними структурами (ЛІППС), отриманими за різних параметрів лазерної обробки, властивостей матеріалу тощо, дадуть можливість виявити вагомі технологічні фактори створення ЛІППС-модифікованих структур з контрольованими фізико-хімічними властивостями поверхні.
 
   В рамках спільних проектів BMBF між науково-дослідними установами та промисловими компаніями по створенню німецько-українських центрів передових досліджень в Україні у партнерстві з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України виконується проект «Nanoparticles for application in optoelectronics, scintillator detectors and electroanalytical chemistry (NanoScint)». 
Координатор проекту: Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца, Німеччина.

   Результати наукових досліджень представників школи регулярно публікуються у журналах першого квартилю. Статті Дмитра Сніжка у журналі Analytical Chemistry (Sonochemiluminescence Based on a Small, Cheap, and Low-Power USB Mesh-Type Piezoelectric Ultrasonic Transducer та Sonochemiluminescence Using Apertureless USB Piezoelectric Ultrasonic Transducer and Its Applications for the Detection of Hydrogen Peroxide, Glucose, and Glucose Oxidase Activity), що входить до списку Nature Index journals, дозволили ХНУРЕ увійти до рейтингу Nature Index (https://nure.ua/branch/viddil-benchmarkingu-ta-veb-menedzhmentu/mizhnarodni-rejtingi/nature-index).

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64