Наукова школа медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем

   Наукова школа медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем кафедри БМІ була заснована в 1990-х роках.

   У 1997 році професор В.В. Семенець заснував на кафедрі біомедичних електронних пристроїв і систем науково-дослідну групу з розробки біомедичної апаратури й багатофункціональних мікропроцесорних систем, яка протягом 20 років переросла в наукову школу мікропроцесорних медичних систем. Вона успішно функціонує і сьогодні спільно з науковцями Харківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва, Інституту протезування, Інституту мультифазних процесів Ганноверського університету ім. В. Лейбниця (Німеччина), Харбінського Інженерного Університету (КНР), фахівцями Харківської обласної клінічної лікарні та інших установ.

   Науково-дослідна робота групи була спрямована на розробку високоточної нейрохірургічної апаратури для проведення операцій на глибинних структурах головного мозку людини. У 2000 р. за результатами роботи отримано 2 патенти України на конструкції автоматизованих хірургічних маніпуляторів і створені їх діючі макети. З метою оптимізації нейрохірургічних впливів проведено дослідження, спрямовані на вивчення фізичних основ і розробку принципів функціонування систем безконтактного управління хірургічним інструментом за допомогою магнітного поля. У 2003 р. отримано 2 патенти України на конструкції магнітних стереотаксичних систем з різними подсістемами формування керуючого поля, захищена кандидатська дисертація Авруніним О.Г.

   Під  керівництвом професора В.В. Семенця у 2004-2005 роках створено багатофункціональні лабораторні стенди,  що включають в себе мікроконтролери, сигнальні процесори, програмовані інтегральні схеми, на базі яких здійснюється розробка різних автономних систем управління, зокрема для використання в медичній апаратурі. Комплекс використовується не тільки в ХНУРЕ, а й у багатьох вишах України.

   Також у 2007-2012 роках під керівництвом В.В. Семенця створено апаратно-програмний комплекс високоточних нейрохірургічних втручань і функціональної діагностики зовнішнього дихання, який використовується в нейрохірургічному і оториноларингологічному відділеннях Харківської обласної клінічної лікарні. В результаті розвитку напрямку візуалізації слабоконтрастних внутрішньо мозкових утворень створена електронна версія стереотаксического атласу головного мозку людини і отримано патент на спосіб визначення координат зони оперативного втручання. Велася робота, спрямована на дослідження можливостей комп’ютерної експрес-діагностики бактеріальної мікрофлори верхніх дихальних шляхів, заснованої на автоматизованому спектрофотометричному аналізі зображень ділянок слизової оболонки.

   Вперше в Україні розроблена і створена унікальна установка для дистанційного проведення лабораторних робіт з технічних дисциплін.

Наукові та технічні досягнення школи включають більш ніж 500 публікацій, більше 40 патентів України на винаходи, 11 монографій, 3 навчальних посібника. Захищено 3 докторських та 13 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Виконано 8 держбюджетних тем та одну хоздоговорну тему.

   Проводиться робота за проектами BMBF, DAAD, Erasmus+.

   Доктори наук: Аврунін О.Г., Прасол І.В., Сінотін А.М.

   Кандидати наук: Владов С.І., Іванов В.Г., Кнігавко Ю.В., Крук О.Я., Кухаренко Д.В., Носова Т.В., Тимкович М.Ю., Селіванова К.Г., Утіцких Т.О., ХушамФарук, Шамраєва Є.О., Стиценко Т.Є., Носова Я.В.

   Співробітники наукової школи Аврунін О.Г. та Носова Я.В. отримали звання «Винахідник року – 2016»

   В теперішній час науковим керівником школи є д.т.н., проф. О.Г. Аврунін.

   Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій.

   Основними напрямками розробок наукової школи в теперішній час є:

  • методи медичної візуалізації, обробки та аналізу діагностичних зображень;
  • системи комп’ютерного планування хірургічних втручань;
  • апаратура для функціональної діагностики порушень носового дихання;
  • засоби для діагностики психофізичного стану людини;
  • віртуальні тренажери медичного обладнання;
  • методи обробки мікроскопічних зображень.

   В результаті багаторічної співпраці та спільних розробок з представниками наукової школи в області інформаційних технологій в медицині, в 2018 році ХНУРЕ приєднався до Української Асоціації “Комп’ютерна медицина“.

   Наукова робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» авторського колективу ведучих спеціалістів з біомедичної інженерії, медицини та інформаційних технологій: Авруніна О.Г., Безшапочного С.Б., Бодянського Є.В., Злепка С.М., Калашника М.В., Лисенка О.М., Павлова С.В., Філатова В.О. була висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

   Наукова робота «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами» авторів Авруніна О.Г., Гайдук Н.М., Невлюдова І.Ш., Павлиша В.А., Потимко О.З., Салєєвої А.Д., Семенця В.В., Федасюка Д.В., Филипенка О.І.  була нагороджена Державною премією України в галузі освіти у 2019 році y номінації «Професійно-технічна освіта».

   У 2019-2020 рр.в рамках виконання науково-дослідного проекту М108/2019  “Впровадження швидкого прототипування для моделювання верхніх дихальних шляхів в нормі та при типових патологіях” (науковий керівник Аврунін О.Г.) спільно з Інститутом мультифазних процесів Ганноверського університету ім. В. Лейбница розроблено аеродинамічний стенд для тестування натурних моделей верхніх дихальних шляхів, що отримані за даними комп’ютерної томографії, в нормі та при типових патологіях.

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64