Обговорення освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» на засіданні Ради молодих учених ХНУРЕ

11 січня 2021 року пройшло чергове засідання Ради молодих вчених Харківського національного університету радіоелектроніки, на якому відбулося обговорення змісту освітньо-наукової програми (ОНП) «Біомедична інженерія» зі спеціальності 163 – Біомедична інженерія (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. На засідання Ради були запрошені представники проектної групи, групи забезпечення та здобувачі.

У процесі обговорення ОНП виступили:

– голова Ради молодих учених, професор кафедри ІКІ імені В.В. Поповського, д.т.н., проф. Єременко О.С.;

– член Ради молодих учених, ст. викладач кафедри БМІ Носова Я.В.

– гарант освітньої програми, завідувач кафедри БМІ, д.т.н., проф. Аврунін О.Г.;

– член проектної групи проф., д.т.н. Музика К.М.;

– здобувач Бондаренко І.С.,

які внесли пропозиції та побажання щодо покращення змісту освітньої програми та навчального плану. Відбулася дискусія. За результатами обговорення зроблено наступні висновки:

         – освітньо-наукова програма «Біомедична інженерія» зі спеціальності 163 Біомедична інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного університету радіоелектроніки розроблена проектною групою, до якої входять представники кафедри біомедичної  інженерії, її зміст та структура навчального плану обговорювалася за участю здобувачів третього рівня вищої освіти на засіданні кафедри біомедичної інженерії;

– освітні компоненти обов’язкової та вибіркової частини навчального плану за своїм змістом відповідають сучасним вимогам у сфері підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, але доцільно обов’язкову дисципліну зі спеціальності «Інженерія медичних знань» (Ч.І), яка більшою мірою спрямована на інженерні підходи в біомедичній інженерії внести до вибіркових дисциплін, а до обов’язкових дисциплін зі спеціальності ввести дисципліну «Інтелектуальні технології сучасної діагностики, терапії та реабілітації» в зв’язку з високою актуальністю компетенцій та практичних навичок для наукової роботи.

                          

 

Рада молодих учених ухвалила таке рішення:

  1. Інформацію Носової Я.В. та результати обговорення змісту освітньо-наукової програми«Біомедична інженерія» та навчального плану 2021 року прийому зі спеціальності 163- Біомедична інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – прийняти до відома.
  2. Звернутись до проєктної групи та гаранта освітньої програми щодо включення до розгляду наданих пропозицій Радою молодих учених при плановому перегляді змісту освітньої програми та навчального плану.
  3. Рекомендувати гаранту освітньої програми запросити представників роботодавців для більш широкої дискусії обговорення змісту освітньо-наукової програми «Біомедина інженерія на засіданні кафедри.

 

Як нас знайти

Контакти

Адреса

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

Email

d_bme@nure.ua

Телефон

+38 (057)-702-13-64